Caris Molecular Intelligence

להזמנת הבדיקה

להזמנה טלפונית

אנא צור קשר טלפוני עם שרות הלקוחות של קאריס (Caris) לבירור ולהזמנת הבדיקה בעזרת נציגי השרות בטלפון 077-231-7055.

להזמנה אינטרנטית

נא למלא את טופס הזמנת הבדיקה על ידי הרופא המטפל. על הרופא לחתום בתחתית הטופס.

נא לחתום על טופס ויתור סודיות בנוכחות הרופא המטפל. במקרים שבהם אתה כמטופל מבקש העברת וקבלת מידע רפואי דרך צד שלישי (בעל, אישה, בן, בת וכו') עליו להסמיכו בחלק האופציונלי.

נא לשלוח לשרות הלקוחות של קאריס (Caris) את הטפסים המלאים והחתומים יחד עם הדו"ח הפתולוגי:

נא ליצור קשר טלפוני עם שרות הלקוחות של קאריס (Caris) בכל שאלה ולהסדרת התשלום:
077-231-7055.

למידע נוסף והזמנת השרות
אנחנו כאן בשבילך